Jelikož se dnes při koupi nemovitosti téměř neobejdete bez hypotéky, stala se takzvaná SSBK běžnou záležitostí. Jejím podepsáním se zavazujete k tomu, že nemovitost koupíte, jakmile Vám k tomu banka poskytne potřebné finance. Před touto smlouvou dochází nejprve k uzavření rezervační smlouvy.

Většina bank SSBK akceptuje jako doklad o účelovosti půjčky. Ve smlouvě musí být nemovitost perfektně popsána.

SSBK je písemný závazek jejích účastníků, že do stanovené doby uzavřou kupní smlouvu za podmínek, se nacházejí v předmětné smlouvě o budoucí kupní smlouvě.

Je velmi vhodné, aby úplné znění budoucí kupní smlouvy bylo jako příloha SSBK.

Pokud ve stanoveném termínu nedojde k uzavření kupní smlouvy, mohou nastat problémy. V takovém případě může prohlášení vůle jednoho z účastníků nahradit soudní rozhodnutí. Aby byly nároky na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platné, je zapotřebí dodržet několik zákonných podmínek. Smlouva musí být v písemné formě. Smluvní strany musejí být dostatečným určitým způsobem stanoveny. Musí být projeven závazek k uzavření kupní smlouvy a také musí být stanoven termín, do kterého dojde k uzavření kupní smlouvy. Vzhledem k tomu, že součástí budoucí smlouvy by měla být i smlouva kupní, měl by být určen předmět koupě, povinnost prodávajícího převést nemovitost na kupujícího a povinnost kupujícího k zaplacení určené ceny prodávajícímu. Také musí být stanovena kupní cena nemovitosti, nebo alespoň způsob, jakým dojde k jejímu stanovení.

Je důležité se také trochu vyznat v právní problematice. Ačkoliv se většinou režim smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je také převod vlastnického práva k nemovitostem občanským zákoníkem, smlouva o budoucí kupní smlouvě je v obchodních vztazích řízena výhradně obchodním zákoníkem, ačkoliv se týká nemovitosti.