K čemu jsou tu investiční fondy?

Investiční fondy slouží k tomu, aby ti, kdo mají volné finanční prostředky, mohli tyto investovat do aktiv a docílit tím zisku, jenž by měl přesahovat míru inflace. Do investičních fondů tak jejich investoři vkládají peníze, za něž jsou do portfolia takových fondů pořizovány různé cenné papíry, jež by měly během existence dotyčného fondu dosáhnout náležitého zhodnocení.…