Peníze v kapse

Náš trh není trhem

Na konci devětaosmdesátého roku se tu razil názor, že skoncujeme s direktivně řízeným socialistickým hospodářstvím a bude tu konečně normální tržní hospodářství, ve kterém bude každý nejen verbálně pracovat podle svých schopností a žít podle výsledků své práce. Ovšem od těch dob uplynulo už přes dvaatřicet let. A je naše hospodářství tržní? Není. A ani nikdy…