Jiný výraz pro List vlastnictví (LV) je výpis z katastru nemovitostí. Jedná se o veřejnou listinu, která je dostupná každému občanovi na katastru nemovitostí, či na internetu. Obsahuje výpis nemovitostí jednoho, čí více spoluvlastníků, které jsou evidovány v katastru nemovitostí k okamžiku vyhotovení listu vlastnictví. Tímto listem je možné prokazovat vlastnictví. Je průkazem stavu v okamžiku jeho vyhotovení.

 

Pokud potřebujete prokázat, že jste vlastníkem některé nemovitosti, nebo chcete vědět, komu určitá nemovitost patří, potom je právě LV to, co potřebujete.

Jestliže chcete vydat List vlastnictví, máte několik možností. Jednou z nich je zajít na katastrální úřad v daném katastrálním území. Vystavit ho Vám mohou také kontaktní místa Czech Point.

 

Výpis je možné vyhotovit jako úplný výpis konkrétního listu vlastnictví či jako částečný výpis, kdy se jedná pouze o výpis konkrétní parcely. LV byste měli dostat na počkání.

 

Za vyhotovení LV se platí. Není to ovšem nijak závratná částka. Na úřadě se setkáte s cenou přibližně 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další.

 

Do listů vlastnictví je možné nahlížet také zcela zdarma přes internetové stránky Státní správy zeměměřictví a katastru. Zde ovšem můžete pouze nahlížet. LV je ale možné získat také přes internet, za poplatek pohybující se kolem 200 Kč.

 

List vlastnictví je nezbytným dokladem, který budete potřebovat zřejmě při uzavírání kupní smlouvy, či žádosti o úvěr, pro který je nutná zástava nemovitosti. Nebo si ho můžete nechat vystavit jen jako důkaz toho, že Vám daná nemovitost opravdu patří. Může to být třeba památka na koupi nového domu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné informace, neměli byste k nahlížení do registru a vydání LV nic zvláštního potřebovat. Jedině snad znát číslo domu, či parcely, aby to bylo dohledatelné.