List vlastnictví

Jiný výraz pro List vlastnictví (LV) je výpis z katastru nemovitostí. Jedná se o veřejnou listinu, která je dostupná každému občanovi na katastru nemovitostí, či na internetu. Obsahuje výpis nemovitostí jednoho, čí více spoluvlastníků, které jsou evidovány v katastru nemovitostí k okamžiku vyhotovení listu vlastnictví. Tímto listem je možné prokazovat vlastnictví. Je průkazem stavu v okamžiku jeho…

Smlouva o budoucí kupní smlouvě

Jelikož se dnes při koupi nemovitosti téměř neobejdete bez hypotéky, stala se takzvaná SSBK běžnou záležitostí. Jejím podepsáním se zavazujete k tomu, že nemovitost koupíte, jakmile Vám k tomu banka poskytne potřebné finance. Před touto smlouvou dochází nejprve k uzavření rezervační smlouvy. Většina bank SSBK akceptuje jako doklad o účelovosti půjčky. Ve smlouvě musí být nemovitost perfektně popsána.…

Životní pojištění

Životní pojištění je ochranou fyzické osoby a jeho rodiny před důsledky nejrůznějších životních situací. Nejdůležitější formou životního pojištění je pojištění proti riziku smrti, proti riziku trvalé invalidity či smrti úrazem. Životní pojištění se dá v podstatě rozdělit na dva druhy: Rezervotvorné životní pojištění (investiční, kapitálové,…) Rizikové životní pojištění Životní pojištění je vhodné uzavřít již v mladém věku.…

Konsolidace půjček

Konsolidaci půjček se také může říkat konsolidace dluhů, či konsolidace úvěrů. Je celkem jedno, jaký název tomu dáte, vždy to znamená jednu a tu samou věc. Konsolidace půjček se hodí především tehdy, když jste si pořídili několik úvěrů a jejich splácení Vás stojí nemalé peníze. Každá společnost si totiž účtuje úroky a poplatky a značná…

Úroková míra

Úroková míra, je často označována také jako úroková sazba. Je vyjádřením navýšení zapůjčené částky za stanovené období v procentech. Úroková míra je většinou vztahována na jeden kalendářní rok. U půjček je však možné úrokovou míru určovat také fixně. Banky nabízejí fixní úrokovou míru až po dobu několika desítek let. Fixní úroková míra se také většinou…

Doložení příjmů

Jestliže zvažujete pořízení bytu či domu na hypotéku, jistě víte, že jedním z požadavků banky pro schválení hypotéky je doložení příjmů. Ne všechny příjmy je ale banka ochotná Vám uznat. Banky si při posuzování klienta, který žádá o hypotéku, dávají velký pozor. Pokud by totiž nedodržoval své závazky, mohlo by to pro banku znamenat ztrátu peněz…

Bezúročná půjčka

Pokud se mluví o bezúročné půjčce, znamená to takovou půjčku, za kterou nenáleží věřiteli žádná odměna. Úroková míra je tedy 0 %. Znamená to tedy, že pokud si půjčíte nějakou částku a splatíte ji do data splatnosti, pak splatíte pouze a jen částku, kterou jste si půjčili a nezaplatíte nic navíc. Tato forma půjčky je…

Úrok

Úrok znamená odměnu za půjčení peněžních prostředků, které věřitel poskytl dlužníkovi. Většinou se úrokem rozumí peněžní částka, ne vždy tomu tak ale musí být. Znamená to tedy, že věřitel poskytl úvěr a má nárok na odměnu, za tuto službu. Výše úroku se může lišit v závislosti na délce trvání úvěru, na jeho výši, bonitě klienta…

Věřitel

Věřitelem je osoba, ke které má dlužník závazek, tedy dluh. Věřitelem může být kdokoliv, ať už fyzická osoba, či osoba právnická. Většinou se jedná o osobu plnoletou, ale nemusí to být podmínkou. U nezletilé osoby se ovšem o její majetek stará zákonný zástupce, opatrovník, či osoba, kterou určí soud. Věřitelem se stanete ve chvíli, kdy…

Insolvence

Nenabízíme služby ani poradenství v oblasti insolvencí, ani neposkytujeme rady, ani žádná právní stanoviska, jedná se jen obecné informace. Pokud chcete odbornou radu v oblasti osobních bankrotů vyhledejte advokátní kanceláře, které mají oprávnění tyto rady a služby poskytovat.   Insolvence fyzických může být někdy lepším řešením, než nechat zajít situaci do exekuce a následné dražby…