Reverzní hypotéka

Jedná se o finanční produkt, který je velmi běžný v zahraničí, především v USA, Kanadě a Velké Británii. Základní princip reverzní hypotéky  spočívá v tom, že svou nemovitost prodá věřiteli, a dostane za ni část peněz, ale ponechá si právo v nemovitosti doživotně bydlet. Navíc je mu zbytek peněz vyplácen jako doživotní renta. Vlastnictví nemovitosti přechází na nového majitele…

Nebankovní hypotéka

Nebankovní hypotéku Vám může poskytnout soukromý finanční sektor, který je pod dohledem České národní banky (ČNB) a to pozor výhradně u spotřebitelských úvěrů. Nebankovní hypotéka tedy není nikdy poskytována bankou.   Většinou je vhodné ji využít, pokud jste se dostali z nějakého důvodu do některých z registrů, nebo Váš příjem není pro banku akceptovatelný, což…

Čerpání úvěru

Ve chvíli, kdy dojdete k rozhodnutí financování nového bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru, je potřeba si rozmyslet, jako nemovitost lze bance nabídnout jako zástavu. Tato nemovitost může být ve vlastnictví žadatele, či třetí osoby. Pokud hypoteční úvěr chceme použít jako účelový k financování nemovitosti, či její rekonstrukce, musíme mít konkrétní plán financování celého záměru. Hypoteční úvěr lze…

Mimořádná splátka

Mimořádná splátka je splátka mimo splátkový kalendář, pomocí které máte možnost snížit si jistinu u hypotéky.   Nejvhodnější čas pro mimořádnou splátku je konec fixace hypotéky, nebo kdykoliv mimo fixační období.   V tomto případě je povětšinou možné provádět mimořádné splátky bez omezení. V tomto období můžete tedy umořit jak část dluhu, tak i splatit plnou výši úvěru.   Banky umožňují…

Věcné břemeno

Prostřednictvím nebankovní hypotéky umíme zajistiti finance i na nemovitost s věcným břemenem dožití, což u bank bývá problém. Věcné břemeno je věcné právo k cizí věci. Jedná se o omezení vlastníka nemovitosti ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco strpět, či se něčeho zdržet. Dnes se věcné břemeno vztahuje i na omezení něco dělat,…

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti je velmi častým, možná dokonce až nezbytným požadavkem bank i nebankovních společností, v případě úvěru se zástavou nemovitosti. Na rozdíl od pojištění domácnosti, které se vztahuje na vnitřní vybavení domácnosti, pojištění nemovitosti pokrývá škody způsobené na samotné nemovitosti. Pojistit můžete jakoukoliv nemovitost. Může to být například rodinný nebo bytový dům, nebytová jednotka, garáž, nebo…

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány bankami i nebankovními společnostmi, a to v různých podobách, aby klientům pomohli vyřešit nenadálé finanční potřeby různého charakteru. V podstatě se jedná o půjčky pro fyzické osoby na financování jejich potřeb, které nesouvisí s podnikáním. Jsou určené především pro nákup spotřebního zboží, na financování různých služeb (například dovolená či školné na vysokých, či soukromých školách) a…

Právnická osoba

Pokud zazní tento pojem, jedná se o uměle vytvořené subjekty, které se skládají z lidí a z majetku a stejně jako fyzické osoby se účastní právnických vztahů. Právnických osob je opravdu mnoho a velmi se od sebe liší. A to ať už svými organizačními strukturami, či zaměřením své činnosti. Právnické osoby můžeme v podstatě dělit podle zaměření…

Fyzická osoba

Fyzická osoba je osobou, která nabyla právní subjektivity v okamžiku, kdy byla počata a pozbyla jí v okamžiku své smrti. Fyzická osoba je způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu v okamžiku její zletilosti, tedy když dovrší 18 let věku. Znamená to tedy, že svá práva má každý člověk od početí až do smrti. Tato způsobilost má ale…

Ručitel

Jednou z možností zajištění pohledávek, které vznikají z poskytnutých úvěrů, je ručení další osobou. Toto požadují především banky, ale někdy i nebankovní společnosti. Ručitel obvykle ručí svou nemovitostí a je tak pro banku pojistkou pro případ, že by dlužník nesplácel svůj dluh a nereagoval na písemné, či telefonické upomínky. U ručitele dochází k posuzování stejných údajů,…