S penězi to nebývá snadné

Zákonitosti trhu praví, že by lidé měli pracovat a tím si zasloužit svou mzdu, kterou by měli dostávat, a následně by měli s využitím těchto finančních prostředků hradit to, co má být zaplaceno, aby jim to umožňovalo, usnadňovalo nebo zpříjemňovalo život. Tak praví teorie. Jenže odpovídá této logice i praxe? Jak všichni víme, nikoliv. Mělo by…