Civilizace si žádá peníze

Není prakticky možné, aby lidé neměli peníze, nebyli těmito propojeni s ekonomikou a současně vedli spokojený život na dostatečně vysoké úrovni. Bez fungující ekonomiky by se totiž lidstvo nepohnulo vpřed, a ten, kdo by se na ekonomice nemohl podílet, by nemohl využívat ani plodů, které nám tato přináší. A v čem jsou přednosti takové ekonomiky? Vlastně především…

Nakoupili jste si dluhopisy?

Peníze jsou pro lidi důležité. Natolik důležité, že s nimi tito neradi hazardují, a pokud už nějaké mají, hledají způsoby, jak je nejen pokud možno co nejlépe zhodnotit, ale i jak je ochránit před potenciálně hrozícími riziky. A protože určitá míra rizika hrozí kdekoliv, je hledání možnosti, jak si peníze zabezpečit, docela složité. Ovšem kdo hledá,…

Stát není výjimka

Jste přesvědčení o tom, že si náš stát vede po ekonomické stránce dobře, případně dokonce skvěle? Nechci vás do ničeho nutit, ale zastáváte-li takový názor, zřejmě byste měli vyhledat odbornou pomoc. A buď se nechat vyšetřit, nebo náležitě poučit. Už za komunistů se totiž tradovalo, a to plným právem, že stát je tím nejhorším představitelným…

Co je to pár miliard, že?

Stát si se svou finanční situací už zjevně hlavu neláme. Čímž pochopitelně nemyslím stát jako takový, jenž je něčím neživým, co nemyslí, ale vládní politiky, kteří by už myslet a počítat umět měli. Ale zjevně neumí. Totiž umí, ale nechtějí. Protože kdyby byli skutečně zodpovědnými hospodáři, stát by sice vzkvétal, ale oni by si neměli…

Práce na kurzarbeit

Slyšeli jste už někdy něco o deficitu státního rozpočtu? Určitě ano. Nemohli jste o něm neslyšet, protože je tento u nás na pořadu dne už po dlouhá léta. Už po léta nám naši vládci spravují státní finance tak, že tyto končí zásadně v mínusu, že náš stát se svými příjmy nevyjde. Kdyby byl v podobné situaci jako…

Zatrolená inflace!

Inflace je v soudobé společnosti daleko spíše pravidlem než výjimkou. Postihuje všechny ekonomiky světa bez výjimky, dotýká se každé měny, a rozdíl je tu pouze v její výši v různých zemích či různých obdobích. Zatímco je někdy tato mizivá, ba i přímo nulová, jindy může dosahovat takové výše, že to každého, kdo má nějaké peníze, citelně zabolí. Proč…

S penězi je to těžké

Je to už pomalu celá věčnost od dob, kdy se na světě objevily první peníze, první primitivní finanční prostředky, jimiž se dalo platit a nahradit tím dřívější směnný obchod. A byť za tu dobu prošly peníze značným vývojem a změnily se ve srovnání s minulostí k nepoznání, jsou to pořád ony. Jak všichni víme, a pokud nevíme,…

S penězi to nebývá snadné

Zákonitosti trhu praví, že by lidé měli pracovat a tím si zasloužit svou mzdu, kterou by měli dostávat, a následně by měli s využitím těchto finančních prostředků hradit to, co má být zaplaceno, aby jim to umožňovalo, usnadňovalo nebo zpříjemňovalo život. Tak praví teorie. Jenže odpovídá této logice i praxe? Jak všichni víme, nikoliv. Mělo by…

K čemu máme peníze?

Pokud si položíme otázku, k čemu jsou nám lidem dobré peníze, určitě najdeme nejednu logickou odpověď, již lze použít. Protože peníze plní nejednu funkci, jež může být pozitivní stejně jako negativní. Protože stejně jako cokoliv jiného na světě nejsou ani finanční prostředky dokonalé. Každého určitě trkne, že potřebujeme peníze k tomu, abychom jimi za něco platili. To…

Bez peněz by to bylo zlé

Kdybychom si dnes usmysleli, že začneme žít bez používání peněz, nedopadlo by to ani trochu dobře. Obchody by se rázem uzavřely, protože by obchodování pro své provozovatele pozbylo smyslu, a jak je nad slunce jasné, rázem by lidstvo počalo pociťovat nedostatek potravy stejně jako čehokoliv jiného. Zkolabovaly by všechny služby, lidé by ztratili motivaci k práci,…