Civilizace si žádá peníze

Není prakticky možné, aby lidé neměli peníze, nebyli těmito propojeni s ekonomikou a současně vedli spokojený život na dostatečně vysoké úrovni. Bez fungující ekonomiky by se totiž lidstvo nepohnulo vpřed, a ten, kdo by se na ekonomice nemohl podílet, by nemohl využívat ani plodů, které nám tato přináší. A v čem jsou přednosti takové ekonomiky? Vlastně především…