Offsetová hypotéka

Offsetová hypotéka je v podstatě skvělou kombinací hypotečního úvěru a spořícího účtu. Ačkoliv u nás zatím není příliš rozšířená, zájem o ni ve světě stoupá a i u nás se jistě brzy rozšíří nabídka jejích poskytovatelů. Je zde využíván bilanční mechanismus, který spočívá ve vzájemném započítávání zůstatků na spořícím a úvěrovém účtu. Měsíční úroky se tak odvíjí…

Flexibilní hypotéka

Flexibilní hypotéka je zvláštní druh hypotečního úvěru, který je typický flexibilitou ve výši měsíčních splátek. Poprvé se tato hypotéka objevila v Austrálii již před více než 25 lety. Proto se jí také říká Australská hypotéka. Tento druh hypotéky se těš velké oblibě, neboť jako klient máte možnost v průběhu flexibilní hypotéku kdykoli předčasně splatit, změnit výši…

Australská hypotéka

Australská hypotéka je v podstatě novinkou na našem finančním trhu a přináší to, po čem klienti již dlouhou dobu prahnou a co jim připadá logické – čím více si půjčíte, tím méně na úrocích zaplatíte. Dá se říct, že je to pravý opak toho, co zde bylo doposud. Jedná se o jednoduchou matematiku, která umožňuje klientům…

Úmor

Pokud si sjednáme úvěr a splácíme ho, měli bychom vědět, co je vlastně v oné splátce zahrnuto. V podstatě se dělí na dvě části – úmor a úrok. Úmor je vlastně splátka dlužné částky. Je to tedy holá hodnota splátky věřiteli, bez poplatků a úroků. Úrok zase znamená v podstatě odměnu věřiteli za to, že nám úrok poskytl.…

Půjčka

Půjčka je druhem úvěru, při kterém dochází k poskytnutí peněz věřitelem dlužníkovi. Dlužník poté věřiteli svůj dluh splácí, spolu s úroky a vzniklými náklady. Jedná se tak o časovém přerozdělení peněz mezi těmito dvěma.   Dlužník má povinnost věřiteli vrátit peníze, které si půjčil, v splátkách, které jsou předem dohodnuty.   Úroky a poplatky, které musí dlužníky obvykle…

Revolvingový úvěr

Bankovní i nebankovní společnosti nabízí svým klientům možnost nákupu na splátky, ale kromě toho také takzvané kreditní karty. Tyto karty jsou často k dostání na různých prodejních místech, kde s nimi můžete rovnou uhradit Váš nákup. Tyto karty jsou formou revolvingového úvěru –   fungují opakovatelně a dlouhodobě. Jako držitel máte na kartě určitý úvěrový rámec, který můžete…

Předhypoteční úvěr

Předhypoteční úvěr je druhem úvěru, kterým je financována koupě nemovitosti, ale v době financování nebylo možné získat zástavní právo na nemovitost. V okamžiku, kdy již lze nemovitost zastavit, či dojde k uplynutí doby splatnosti tohoto úvěru, přechází předhypoteční úvěr na klasickou formu hypotéky. Tento úvěr se hodí především pro klienty, kteří nekupují nemovitost v osobním vlastnictví, ale chtějí ji odkoupit…

Degresivní splátka

Degresivní splácení hypotéky je nejméně využívaným způsobem splátek u nás. Na rozdíl od progresivního splácení, kdy nejprve platíte nižší splátku a ta Vám postupně roste, degresivní splácení funguje přesně opačně, teda tak, že nejprve platíte vyšší splátku než u anuitního splácení a ta Vám postupně klesá. Hlavní výhodou této formy splácení je to, že nejprve…

Progresivní splátka

Zatímco u nejběžnější formy splácení hypotéky, což je anuitní splátka, je výše splátky stále stejná, u progresivní splátky se výše splátky postupně zvyšuje. Na začátku splácení je výše splátek podstatně nižší, než v případě splátky anuitní, ale na konci je zase značně vyšší. Progresivní splácení je vhodné především pro ty, kteří chtějí hypotéku, ale klasická výše…

Anuitní splátka

Anuitní splátka je nejčastějším způsobem splácení hypotéky v ČR. Znamená to, že klient po celou dobu fixace splácí stále stejně vysokou částku. Může se ale měnit poměr mezi splátkou výšiny a úrokové sazby.   Pokud je delší doba splatnosti hypotéky, je ze začátku velká část splátky pouze na zaplacení úroků a jen malá část na…