S penězi je to těžké

Je to už pomalu celá věčnost od dob, kdy se na světě objevily první peníze, první primitivní finanční prostředky, jimiž se dalo platit a nahradit tím dřívější směnný obchod. A byť za tu dobu prošly peníze značným vývojem a změnily se ve srovnání s minulostí k nepoznání, jsou to pořád ony. Jak všichni víme, a pokud nevíme,…

S penězi to nebývá snadné

Zákonitosti trhu praví, že by lidé měli pracovat a tím si zasloužit svou mzdu, kterou by měli dostávat, a následně by měli s využitím těchto finančních prostředků hradit to, co má být zaplaceno, aby jim to umožňovalo, usnadňovalo nebo zpříjemňovalo život. Tak praví teorie. Jenže odpovídá této logice i praxe? Jak všichni víme, nikoliv. Mělo by…

K čemu máme peníze?

Pokud si položíme otázku, k čemu jsou nám lidem dobré peníze, určitě najdeme nejednu logickou odpověď, již lze použít. Protože peníze plní nejednu funkci, jež může být pozitivní stejně jako negativní. Protože stejně jako cokoliv jiného na světě nejsou ani finanční prostředky dokonalé. Každého určitě trkne, že potřebujeme peníze k tomu, abychom jimi za něco platili. To…

Bez peněz by to bylo zlé

Kdybychom si dnes usmysleli, že začneme žít bez používání peněz, nedopadlo by to ani trochu dobře. Obchody by se rázem uzavřely, protože by obchodování pro své provozovatele pozbylo smyslu, a jak je nad slunce jasné, rázem by lidstvo počalo pociťovat nedostatek potravy stejně jako čehokoliv jiného. Zkolabovaly by všechny služby, lidé by ztratili motivaci k práci,…

Věříte české ekonomice?

Český lid brblal vždycky. Vždycky se tu nadávalo na panující poměry, a tak není nějaké to láteření směrodatné, pokud si chceme na rovinu sdělit, jak si na tom naše země stojí, co se ekonomické situace týká. Pokud ze všech stran slyšíme, jak je tu vše špatné, člověk by nejednou nabyl dojmu, že je tomu opravdu…

Chudák česká ekonomika

O tom, že jsme v minulosti, již mnozí z nás měli tu pochybnou čest zažít, neměli zrovna na růžích ustláno, co se (nejen) ekonomické situace týká, není pochyb. Leckdo z nás ještě pamatuje doby poloprázdných regálů či přímo prázdných odchodů s nanejvýš tak podpultovým rádoby luxusním a tedy nedostatkovým zbožím, kdy jsme sice měli peníze, ale nejednou je nebylo…

Když přijde nemoc

Většina z těch z nás, kdo chodí někam do práce, má jak známo nemocenské pojištění. Což sice stojí nějaké ty peníze, o něž člověk přijde jeho hrazením, ale je to něco, co je skutečně dost důležité a co pomáhá leckomu, kdykoliv je toho zapotřebí. Protože z vyplácených částek se sice nezbohatne, ale každý si může být jist tím,…

Co se děje v pozadí?

Aby člověk mohl plně využívat toho, co mu kreditní karta nabízí, nestačí jenom pouhé vydání této. Samotná karta a její držitel, tedy koncový klient, jímž může být fyzická osoba stejně jako nějaká organizace, používající tuto k placení a vlastnící k této i úvěr poskytnutý vydavatelem, by byli málo. Kromě karty a jejího uživatele se v pozadí skrývají i…

Nepodléhejme pozlátku

Pokud se zvýší množství peněz v oběhu více, než je množství toho, co si za ně lze pořídit, vede to nevyhnutelně k jedinému. Ke zdražování. Kdyby totiž k něčemu takovému nedošlo, dostali bychom se do situace, v níž už jsme v této zemi také žili, tedy do stavu, kdy by lidé měli peníze, za něž by se nedalo leccos koupit…

K čemu jsou tu investiční fondy?

Investiční fondy slouží k tomu, aby ti, kdo mají volné finanční prostředky, mohli tyto investovat do aktiv a docílit tím zisku, jenž by měl přesahovat míru inflace. Do investičních fondů tak jejich investoři vkládají peníze, za něž jsou do portfolia takových fondů pořizovány různé cenné papíry, jež by měly během existence dotyčného fondu dosáhnout náležitého zhodnocení.…