Mimořádná splátka

Mimořádná splátka je splátka mimo splátkový kalendář, pomocí které máte možnost snížit si jistinu u hypotéky.   Nejvhodnější čas pro mimořádnou splátku je konec fixace hypotéky, nebo kdykoliv mimo fixační období.   V tomto případě je povětšinou možné provádět mimořádné splátky bez omezení. V tomto období můžete tedy umořit jak část dluhu, tak i splatit plnou výši úvěru.   Banky umožňují…

Věcné břemeno

Prostřednictvím nebankovní hypotéky umíme zajistiti finance i na nemovitost s věcným břemenem dožití, což u bank bývá problém. Věcné břemeno je věcné právo k cizí věci. Jedná se o omezení vlastníka nemovitosti ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco strpět, či se něčeho zdržet. Dnes se věcné břemeno vztahuje i na omezení něco dělat,…

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti je velmi častým, možná dokonce až nezbytným požadavkem bank i nebankovních společností, v případě úvěru se zástavou nemovitosti. Na rozdíl od pojištění domácnosti, které se vztahuje na vnitřní vybavení domácnosti, pojištění nemovitosti pokrývá škody způsobené na samotné nemovitosti. Pojistit můžete jakoukoliv nemovitost. Může to být například rodinný nebo bytový dům, nebytová jednotka, garáž, nebo…

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány bankami i nebankovními společnostmi, a to v různých podobách, aby klientům pomohli vyřešit nenadálé finanční potřeby různého charakteru. V podstatě se jedná o půjčky pro fyzické osoby na financování jejich potřeb, které nesouvisí s podnikáním. Jsou určené především pro nákup spotřebního zboží, na financování různých služeb (například dovolená či školné na vysokých, či soukromých školách) a…

Právnická osoba

Pokud zazní tento pojem, jedná se o uměle vytvořené subjekty, které se skládají z lidí a z majetku a stejně jako fyzické osoby se účastní právnických vztahů. Právnických osob je opravdu mnoho a velmi se od sebe liší. A to ať už svými organizačními strukturami, či zaměřením své činnosti. Právnické osoby můžeme v podstatě dělit podle zaměření…

Fyzická osoba

Fyzická osoba je osobou, která nabyla právní subjektivity v okamžiku, kdy byla počata a pozbyla jí v okamžiku své smrti. Fyzická osoba je způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu v okamžiku její zletilosti, tedy když dovrší 18 let věku. Znamená to tedy, že svá práva má každý člověk od početí až do smrti. Tato způsobilost má ale…

Ručitel

Jednou z možností zajištění pohledávek, které vznikají z poskytnutých úvěrů, je ručení další osobou. Toto požadují především banky, ale někdy i nebankovní společnosti. Ručitel obvykle ručí svou nemovitostí a je tak pro banku pojistkou pro případ, že by dlužník nesplácel svůj dluh a nereagoval na písemné, či telefonické upomínky. U ručitele dochází k posuzování stejných údajů,…

Životní minimum

Jedná se o minimální společensky uznanou hranici peněžních příjmů k zajištění základních osobních potřeb. Nezahrnuje ovšem základní náklady na bydlení. Životní minimum je pevně stanoveno zákonem a liší se podle počtu osob v domácnosti. Při výpočtu životního minima se společně posuzují tyto osoby: manželé rodiče a nezletilé nezaopatřené děti rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo děti zletilé,…

Bonita klienta

Bonita klienta je ohodnocení klienta podle toho, jak dobře bude schopen splácet svůj úvěr. Banky toto hodnocení vypočítají z Vámi předložených dokumentů a některých dalších údajů. Je takové pravidlo, že klient s lepší bonitou dostává nižší úrokové sazby než klient se špatnou bonitou. Banka posoudí Vaši bonitu podle následujících údajů: Trvalých příjmů – čím větší jsou, tím je…

Zajištění hypotečního úvěru

Zajištění hypotečního úvěru je zásadní podmínkou pro jeho získání. Toto zajištění je většinou provedenou formou zástavy nemovitosti. Nemovitost, která je zastavována, může být přímo předmětem úvěru, tedy hypotéka může být čerpána na její koupi, či výši, nebo se může jednat o zcela jinou nemovitost, či nemovitosti – v zástavě může být i nemovitostí více.   Nebankovně poskytovaná…